Вікові потреби людини , Цікаві статті , Центр розвитку дитини Snail

Вікові потреби людини

 

ВІК

ПРОВІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПСИХІЧНІ НОВОУТВОРЕННЯ

Вік немовляти 

(від місяця до року)

Фізіологічні потреби. Безпосереднє емоційне спілкування

Здатність до неспання, перцептивна пам’ять. Потреба у спілкуванні, емоційних стосунках.

Ранній дитячий вік 

(від року до 3 років)

Предметно-маніпулятивна діяльність

Розвиток мовлення та наочного мислення. Виникнення та розвиток ставлення до предметів як до речей, що мають певне призначення та спосіб застосування. Потреба в орієнтації, система «Я».

Дошкільний вік 

(від 3 років до 6-7 років)

    Рольова гра

Потреба у значущій діяльності. Формування перших етичних настанов. Розвиток самооцінювання та рівня домагань. Перевага довільності психічних процесів, мотивів поведінки, що пов’язані з інтересом до процесу гри. Виникнення дитячої спільноти.

Молодший шкільний вік (від 6-7 років до 11 років)

     Навчання

Виникнення внутрішнього плану дій, закріплення довільності, стійких форм поведінки та діяльності. Розвиток нових пізнавальних ставлень до навколишнього. Формування позицій школяра, розвиток суспільної спрямованості. Формування характеру.

Середній шкільний вік (підлітковий: від 11 до 15 років)

Інтимно-особистісне спілкування в життєдіяльності та навчанні

Почуття дорослості, прагнення до самостійності. Критичність мислення, схильність до рефлексії, формування самоаналізу. Прагнення до спілкування, оцінювання товариських та дружніх стосунків як особистісних досягнень. Складності зросту, статеве дозрівання.

Старший шкільний вік (юнацький: від 15 до 18 років)

Навчально-професійна шкільна діяльність(ціннісно-орієнтаційна)

Інтенсивність формування особистості(суджень-оцінок, принципів, ідеалів, переконань). Самосвідомість, самовизначення. Прагнення до самовиховання, самопізнання, самовдосконалення. Критичне ставлення до дорослих. Філософсько-романтичний світогляд.

Зрілий вік (від 19 років до 65 років)

Продуктивність професійної діяльності.

Високий показник мнемонічних, інтелектуальних функцій. Моральна і світоглядна зрілість. Соціальна зрілість та ідейні переконання. Досконалість і ефективність професійної діяльності. Турбота про інших

Вік старості (від 60 років)

Перегляд життєвих рішень та     їх інтеграція

Почуття задоволення та глибини життя, мудрість і самодостатність.

Залишити коментар